နောက်တွဲယာဉ် & Truck bracket က outrigger extension ကို